Familjebostäders logotyp
Familjebostäders logotyp

Felanmälan

Om något är fel i din lägenhet eller i huset du bor i kan du göra en felanmälan genom att logga in på Mina sidor eller ringa kundservice.

Foto: Fredrik Hjerling

Hur anmäler jag fel?

När du upptäcker ett fel anmäler du det enkelt till oss genom att logga in på Mina sidor och anmäla felet digitalt. Du kan också ringa till kundservice, 08-737 20 00, för att göra en felanmälan.

Ärendet registreras och våra husvärdar och reparatörer bokar en tid med dig för att åtgärda felet. För vissa typer av fel kan vi behöva beställa reservdelar eller be en extern reparatör om hjälp. Du kan enkelt följa ditt ärende på Mina sidor.

Vad kan jag fixa själv?

Många fel i din lägenhet kan du lösa själv. Här finns information och filmer om hur du:

Anmäl genast akuta fel

Om det uppstår ett akut fel i ditt hem eller i huset du bor i ska du snarast ringa vår kundservice på 08-737 20 00 så att vi kan åtgärda felet. När det är akut och vår kundservice är stängd ringer du till fastighetsjouren på 08-656 19 90. Vid fel eller driftstörningar som kan medföra allvarliga skador åtgärdas dessa direkt av fastighetsjourens personal. Det vanligaste är att jouren gör en provisorisk reparation som sedan följs upp och slutförs av Familjebostäder på kontorstid. Observera att du kan få stå för kostnaden om fastighetsjouren åker ut på ett jobb som inte är akut.

Hur vet jag om det är ett akut fel?

Avlopp: Stopp i avlopp med stigande vatten. Vattnet rinner inte ner i avlopp och risk finns för vattenskada eller personskada.
El: Helt strömlös lägenhet / trapphus eller skada på elledning. Risk finns för personskada.
Glas: Krossad glasruta. Risk för personskada eller inbrott.
Skadegörelse: Skada på fast egendom som innebär risk för personskada eller inbrott.
Sopor: Stopp i sopnedkast mer än 24 timmar före ordinarie öppettid hos Familjebostäder.
Vatten: Vatten strömmar från t ex ledning.
Vitvaror: Kyl, frys eller spis är helt ur funktion.
Tvättstuga: Strömlös tvättstuga eller större fel på tvättutrustningen så att tvättstugeutrustningen inte går att använda, åtgärdas.

Vad är INTE ett akut fel?

Vid icke akuta fel ska du göra en vanlig felanmälan till Familjebostäder via Mina sidor eller genom att kontakta kundservice. Tänk på att du kan få stå för kostnaden om fastighetsjouren åker ut på ett jobb som inte är akut.

Avlopp: Vattnet rinner långsamt i avloppet men det är inte helt stopp.
El: Automatsäkring eller propp i lägenhetens proppskåp har löst ut.
Glas: Spricka i glasruta.
Skadegörelse: Klotter eller annan skada där det inte finns risk för inbrott, stöld eller personskada.
Sopor: Stopp i sopnedkast mindre än 24 timmar före ordinarie öppettid hos Familjebostäder.
Vatten: Droppande kran.
Vitvaror: Trasig lampa i kyl eller frys. Spisplatta eller ugn fungerar ej.
Tvättstuga: Inlåst tvätt åtgärdas ej förutom då efterföljande dygn är helgdag

Anmäl fel i området till Stockholms stad

Om du upptäcker fel som inte är i ditt hus eller lägenhet, utan rör utemiljön eller trafiken, till exempel nedskräpning, trasig gatubelysning använder du stadens app Tyck till. Där kan du också lämna synpunkter på snöröjningen.

Senast uppdaterad 24 april 2024

Relaterat innehåll