Familjebostäders logotyp
Familjebostäders logotyp

Akuta fel

Om felet innebär risk för att en person skadas eller att huset skadas, räknas det som akut. Ring då genast kundservice på 08-737 20 00 så att felet kan åtgärdas direkt. När kundservice har stängt – ring fastighetsjouren på 08-656 19 90.

Om felet innebär risk för att en person skadas eller att huset skadas, räknas det som akut. Ring då genast kundservice på 08-737 20 00 så att felet kan åtgärdas direkt. När kundservice har stängt – ring fastighetsjouren på 08-656 19 90 om du upptäckt ett akut fel.

Anmäl genast akuta fel

Om det uppstår ett akut fel i ditt hem eller i huset du bor i ska du snarast ringa vår kundservice på 08-737 20 00 så att vi kan åtgärda felet. När det är akut och vår kundservice är stängd ringer du till fastighetsjouren på 08-656 19 90. Vid fel eller driftstörningar som kan medföra allvarliga skador åtgärdas dessa direkt av fastighetsjourens personal. Det vanligaste är att jouren gör en provisorisk reparation som sedan följs upp och slutförs av Familjebostäder på kontorstid. Observera att du kan få stå för kostnaden om fastighetsjouren åker ut på ett jobb som inte är akut.

Hur vet jag att det är ett akut fel?

Avlopp: Stopp i avlopp med stigande vatten. Vattnet rinner inte ner i avlopp och risk finns för vattenskada eller personskada.
El: Helt strömlös lägenhet / trapphus eller skada på elledning. Risk finns för personskada.
Glas: Krossad glasruta. Risk för personskada eller inbrott.
Skadegörelse: Skada på fast egendom som innebär risk för personskada eller inbrott.
Sopor: Stopp i sopnedkast mer än 24 timmar före ordinarie öppettid hos Familjebostäder.
Vatten: Vatten strömmar från t ex ledning.
Vitvaror: Kyl, frys eller spis är helt ur funktion.
Tvättstuga: Strömlös tvättstuga eller större fel på tvättutrustningen så att tvättstugeutrustningen inte går att använda, åtgärdas.

Vad är inte ett akut fel?

Vid icke akuta fel ska du göra en vanlig felanmälan till Familjebostäder via Mina sidor eller genom att kontakta kundservice. Tänk på att du kan få stå för kostnaden om fastighetsjouren åker ut på ett jobb som inte är akut.

Avlopp: Vattnet rinner långsamt i avloppet men det är inte helt stopp.
El: Automatsäkring eller propp i lägenhetens proppskåp har löst ut.
Glas: Spricka i glasruta.
Skadegörelse: Klotter eller annan skada där det inte finns risk för inbrott, stöld eller personskada.
Sopor: Stopp i sopnedkast mindre än 24 timmar före ordinarie öppettid hos Familjebostäder.
Vatten: Droppande kran.
Vitvaror: Trasig lampa i kyl eller frys. Spisplatta eller ugn fungerar ej.
Tvättstuga: Inlåst tvätt åtgärdas ej förutom då efterföljande dygn är helgdag

Senast uppdaterad 17 januari 2024

Relaterat innehåll