Familjebostäders logotyp
Familjebostäders logotyp

Tillgänglighetsredogörelse

Familjebostäder står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Den här texten beskriver hur familjebostader.com uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.
Handen på en man som håller i en mobiltelefon.

Fotograf: Johnér bildbyrå

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från familjebostader.com som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss. Vi svarar normalt på e-post senaste följande arbetsdag.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, Digg, har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Du kan anmäla till Digg om du tycker att vår digitala service har brister i tillgänglighet.

Du kan också anmäla till Digg om du tycker att vår tillgänglighetsredogörelse har brister eller om du tycker att vi inte har hanterat din begäran om tillgängliggörande korrekt.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Problem vid användning med synnedsättning

 • Förekomst av bristande och/eller inkonsekvent semantik. 
 • Förekomst av informativa bilder som saknar alt-texter.
 • Förekomst av förinspelade filmer som saknar ljudbeskrivning och/eller syntolkning.
 • Förekomst av ologisk rubrikhierarki. 
 • Förekomst av ologisk tabbordning.
 • Förekomst av formulärfält utan synlig ledtext.
 • Förekomst av PDF:er på webbplatsen som inte är helt tillgängliga.
 • Problem vid användning med hörselnedsättning
 • Förekomst av förinspelade filmer som saknar undertexter och/eller transkribering. 

Problem vid användning med motorisk nedsättning

 • Förekomst av ologisk tabbordning.

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

 • Förekomst av bristande och/eller inkonsekvent semantik.
 • Förekomst av förinspelade filmer som saknar ljudbeskrivning och/eller syntolkning.
 • Förekomst av förinspelade filmer som saknar undertexter och/eller transkribering.

Tredjepartslösningar

Innehållet för Pressrum och Lediga jobb bygger på tredjepartslösningar, och ligger utanför Familjebostäders kontroll.

Hur vi testat webbplatsen

Vår webbleverantör Knowit Experience har gjort en oberoende granskning av familjebostader.com.

Senaste bedömningen gjordes den 19 april 2024. 

Redogörelsen uppdaterades senast 19 april 2024.

Senast uppdaterad 22 april 2024

Relaterat innehåll