Familjebostäders logotyp
Familjebostäders logotyp

El och säkring

Om strömmen går i din lägenhet beror det troligtvis på att jordfelsbrytaren eller en säkring har slagit ifrån.

Foto: Gustav Kaiser

I din lägenhet finns en elcentral/proppskåp som innehåller säkringar som skyddar elsystem från överbelastning. Skåpet sitter i hallen eller i klädkammaren och här kan du felsöka och avhjälpa fel om strömmen gått hemma hos dig. Däremot ska du alltid kontakta Familjebostäder angående lagning av strömbrytare, vägguttag och fasta installationer.

I de flesta lägenheter är en så kallad ”automatsäkringscentral” monterad som har knappar som faller ner om systemet blir överbelastat. I ett fåtal äldre lägenheter sitter äldre proppskåp med så kallade ”proppsäkringar”. Där automatsäkringscentral är monterad finns även en jordfelsbrytare.

Vid elcentralen finns en gruppförteckning monterad som visar vilken säkring (nummer) som är för respektive rum, vitvara mm.

Om säkringen har slagit ifrån och du har ett proppskåp

Bor du i ett äldre hus kan du ha ett proppskåp som innehåller säkringar eller så kallade proppar som skyddar elsystem från överbelastning. Om du belastar elsystemet hårt, till exempel genom att ha flera elapparater igång samtidigt, kan en eller flera säkringar gå sönder och strömmen brytas. Du kan då behöva byta propp.

Du ser vilken propp som är trasig genom att den lilla färgpricken i änden har lossnat. Byt ut den trasiga mot en ny vars färgprick har samma färg som bottenplattan i säkringshållaren. Hur många ampere (A) proppen är till för framgår av färgmärkningen i bakkant på proppen. Grön färg är 6A, röd 10A, grå är 16A.

Försök aldrig laga trasiga säkringar eftersom det kan leda till överbelastning med brand som följd!

Om du har elcentral med automatsäkringar

Om du bor i ett nytt eller nyrenoverat hus är din lägenhet utrustad med automatsäkringar. Även där bryts strömmen när elsystemet överbelastas, men säkringen går inte sönder. Du återställer säkringen genom att trycka upp den säkringsknapp som fallit ner.

Kanske belastar till exempel en vattenkokare och en brödrost samma säkring. Testa då att slå av någon av apparaterna och tryck upp säkringsknappen som fallit ner. Om detta inte hjälper gör du en felsökning och testar säkring för säkring enligt den instruktion som sitter intill elcentralen.

Om jordfelsbrytaren slagit ifrån

I nya elcentraler sitter också en jordfelsbrytare. Den känner av om någonting är fel i elsystemet och stänger då av strömmen. Om lägenheten blir strömlös: dra ur kontakten till den apparat som du nyss kopplat in och återställ sedan jordfelsbrytaren genom att trycka upp knappen som fallit ner. Om jordfelsbrytaren fortfarande slår ifrån behöver du göra en felsökning. Börja med att slå ifrån alla säkringar och slå på jordfelsbrytaren. Slå sedan på säkringarna, en i taget, tills du ser var jordfelsbrytaren kopplar ifrån.

Om du inte hittar orsaken till att jordfelsbrytaren eller en säkring slår av gör du en felanmälan.

När spisen inte fungerar

När spisen eller något annat inte fungerar kan det vara proppen i elcentralen som gått. De flesta spisar går på trefas-el. Det innebär att spisen har tre säkringar. Titta på schemat i säkringsskåpet. Kontrollera alla tre säkringarna och byt proppar alternativt fäll upp knapparna.

Om du byter propp, tänk på att välja rätt styrka. Färgen visar vilken strömstyrka säkringen har. Proppen ska ha samma färg som bottenplattan inne i säkringshållaren. Spisar behöver ofta 16 ampere (grå färg) och sätter du av misstag dit en med lägre styrka så går proppen sönder igen.

Senast uppdaterad 28 februari 2024

Relaterat innehåll