Familjebostäders logotyp
Familjebostäders logotyp

Hjälp vid störningar

Att bo i flerfamiljshus kräver både hänsyn och tolerans för andras sätt att leva. Men ibland kan det bli för mycket ljud och störningar. Om du av någon anledning inte kan hantera situationen själv kan du ta hjälp av oss.

Illustration: Li Rosén Zobec

Du som bor i flerfamiljshus har kanske grannar över dig, under dig och på sidorna. Att bo så kräver en hel del, både hänsyn och tolerans för andras sätt att leva. Tyvärr kan man inte räkna med att det är helt störningsfritt i ett hus där många människor ska äta, sova, leva och bo. Småbarn låter, vattenledningar brusar, TV-apparater kan höras, cigarettrök luktar. Vissa störningsmoment får man helt enkelt lära sig att leva med, de ingår i boendeformen.

Ta hjälp av oss

Ibland kan det bli för mycket ljud och störningar. Oftast vet den som stör inte att man irriterar någon och det brukar räcka med en påringning. Men om du har försökt med det och störningen ändå fortsätter, eller om du av någon anledning inte riktigt kan hantera situationen, kan du ta hjälp av oss.

Under kontorstid är du välkommen att ringa vår kundservice. Behöver du råd eller hjälp utanför kontorstid kontaktar du vår störningsjour.

Störningsjouren

Telefon: 08-658 11 60

Söndag till torsdag: 20.00-03.00
Fredag och lördag: 20.00-04.00

Så här säger lagen

Enligt hyreslagen ska man som hyresgäst se till att grannarna inte utsätts för störningar samt "bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten". Kort sagt visa hänsyn. En vanlig myt är att man har rätt att ha fest en gång per månad och att man då får störa hur mycket man vill. I själva verket har du rätt att ha fest så ofta du vill, men du har inte rätt att störa dina grannar.

Om störningsjouren

Störningsjouren har funnits sedan 1986 och har heltidsanställd specialutbildad personal som hjälper dig när du har problem med störningar, varje natt, året om, vardag som helg. Jouren är till för alla hyresgäster i Stockholms kommunägda bostadsföretag. Alla utryckningar rapporteras till bostadsbolagen som på dagtid följer upp störningarna.

Trivselregler

Det är hyreslagen som bestämmer vad som gäller för boende i hyreslägenhet. Hyresgästen ska bevara "sundhet, ordning och gott skick" i fastigheten. För att förtydliga lagtexten har vi tagit fram en rad punkter för ordning och trivsel. Du som hyresgäst ansvarar även för att övriga familjemedlemmar och gäster följer reglerna.

Detta är ditt ansvar som hyresgäst:

  • att inte spela musik så att störningar uppkommer för kringboende
  • att inte spika eller borra i väggar eller dylikt under kvällar och nätter
  • att nattetid undvika störande vattenspolning
  • att undvika att använda hushållsmaskiner (dammsugare, tvätt- och diskmaskiner) under sena kvällar och nätter
  • att inte placera föremål i entré, trapphus, vinds- eller källargångar
  • att ha tillsyn över eventuella husdjur så att dessa inte skadar eller förorenar lekplatser, trädgårdsytor eller utrymmen i huset. Husdjur får heller inte springa lösa eller orsaka störande ljud
  • att inte utan särskilt tillstånd från Familjebostäder sätta upp parabol antenner utomhusantenner, skyltar, markiser eller dylikt
  • att inte grilla på balkong, altan eller i närheten av huset
  • att inte placera blomlådor eller dylikt på utsidan av balkong- eller altanräcke där det kan innebära risk för skador för andra personer eller deras egendom
  • att inte röka i fastighetens allmänna utrymmen.
Senast uppdaterad 3 juni 2024

Relaterat innehåll