Familjebostäders logotyp
Familjebostäders logotyp

Nycklar, nyckelbrickor och lås

När du bor hos oss ingår ett visst antal nycklar till lägenheten och allmänna utrymmen. I många fastigheter öppnar du porten och allmänna utrymmen med nyckelbricka. En nyckel/bricka är en värdehandling som du själv ansvarar för. Vi har inga huvudnycklar till lägenheterna.

Foto: Christian Björnehag

Elektroniskt låssystem

I många av våra fastigheter har vi installerat ett elektroniskt låssystem. Porten och ofta även dörren till tvättstuga, cykelrum och soprum låses upp genom att du lägger den elektroniska nyckelbrickan mot en läsare vid dörren. De flesta fastigheter har ingen porttelefon.

Lås och nycklar till din lägenhet

Din lägenhetsdörr har vanligtvis två olika lås: cylinderlåset och tillhållarlåset. Cylinderlåset sitter intill dörrhandtaget. Tillhållarlåset sitter oftast en bit upp på dörren. Hit hör den längsta nyckeln som du har kvitterat ut från oss.  

Kopiera lägenhetsnyckel

De flesta lägenhetsnycklar kan du kopiera hos en valfri låsbutik/nyckelbar. Har du fått en blå plastnyckel behöver du ta med dig den. Om de inte kan kopiera din lägenhetsnyckel är den kopieringsskyddad. Då behöver du gå till vår upphandlade låsfirma. 

För att få kopiera en nyckel hos vår upphandlade låsfirma behöver du som står på hyresavtalet ta med:

  • senaste hyresavin (eller kunna logga in på Mina sidor i sin mobil och visa hyresavin där)
  • ditt hyresavtal
  • legitimation
  • nyckeln som ska kopieras

Om en annan person än den som står på hyresavtalet ska kopiera nyckeln behövs:

  • en fullmakt i original påskriven både av den som står på hyresavtalet och den som ska hämta nyckeln. OBS att fullmakten bara får användas en gång. 
  • id-handling för båda personerna
  • senaste hyresavin
  • hyresavtalet i original

Vår upphandlade låsfirma Byggbeslag

Kistabutiken, Viderögatan 3: 010-176 88 93, butik.kista@byggbeslag.se
Sätrabutiken, Stensätravägen 5: 010-163 66 76, butik.satra@byggbeslag.se

Problem med låset?

Går det trögt att vrida om nyckeln i cylinderlåset? Eller har du problem med att öppna tillhållarlåset till din lägenhet? Kolla in Det här fixar du själv.

Om du tappat din nyckel eller nyckelbricka

Om du har tappat bort en elektronisk nyckelbricka ska du genast se till att den blir spärrad. Du kan enkelt spärra brickan själv på Mina sidor eller så kontaktar du kundservice som spärrar brickan åt dig.

Du kan också ladda ned appen Aptus Home för att spärra brickan. För att kunna logga in i appen behöver du först kontakta vår kundservice som ger dig användarnamn och ett tillfälligt lösenord. Vid inloggning ska du ange adressen https://aptusportalen.familjebostader.com/aptusportal. Det är viktigt att du byter till ett nytt lösenord efter att du loggat in första gången.

Du som står på hyresavtalet kan kvittera ut en ny elektronisk nyckel för 50 kronor till port och allmänna utrymmen. Kom till ditt närmaste besökskontor med legitimation. 

Vill du på grund av att du tappat nyckel till lägenhetsdörren byta ditt lås står du själv för kostnader av nytt lås och nycklar.

Om du låst dig ute

Familjebostäder har inga huvudnycklar till lägenheterna. Om du låst dig ute behöver du därför kontakta en låssmed som kan öppna dörren åt dig. Låssmeden fakturerar dig för arbetet.

Nyckeltub

Om du har en nyckeltub i din lägenhetsdörr ska den användas när husvärd eller entreprenör har bokat tid med dig. Med hjälp av en tubnyckel kan de hämta ut din lägenhetsnyckel och utföra arbete hemma hos dig. Du ska inte förvara din lägenhetsnyckel i tuben på andra tider än när någon bokat tid med dig.

Grön nyckel för matavfallsinsamling

Om det i ditt område finns behållare för insamling av matavfall öppnas de ofta med en grön nyckel. Du behöver också den gröna nyckeln för att hämta nya matavfallspåsar i det gröna skåpet i fastigheten. Läs mer om var du hittar det gröna skåpet och hur du beställer startpaket för att sortera matavfall.

Hänglås till förråd

Du ansvarar själv för att skaffa hänglås till ditt källarförråd. Är du nyinflyttad och det sitter ett låst hänglås på ditt källarförråd? Gör en felanmälan på Mina sidor eller kontakta Kundservice så kommer vi och tar bort låset.

Senast uppdaterad 12 juni 2024

Relaterat innehåll