Familjebostäders logotyp
Familjebostäders logotyp

Kolletivboende

Sverige har störst andel singelhushåll i världen. Samtidigt som fler vill bo med en större gemenskap med sina grannar. Styrkan med vårt koncept för kollektivboende är att man kan kombinera det privata med en ökad gemenskap.

På Söder finns kollektivhuset Färdknäppen.

Foto: Fredrik Hjerling

Gemensam matlagning i kollektivboende

I ett kollektivboende tar du tillsammans med sina grannar ansvar för huset och de gemensamma aktiviteterna. På köpet får du en aktiv tillvaro med social trygghet och ett stort inflytande.

I ett kollektivhus har du din egen lägenhet med eget kök, samtidigt som du har tillgång till ett gemensamt kök och matsal. I de gemensamma ytorna finns plats att umgås och arbeta med de sysslor som man kommit överens om att göra tillsammans, som till exempel matlagning och skötsel av hus och trädgård. Hyran för dessa ytor är fördelad mellan lägenheterna i huset. De som bor i våra kollektivhus har alltså, till priset av en normalstor lägenhet, tillgång till en 300 - 400 kvm stor bostad inkluderat den egna bostaden.

Gemensam matlagning förenklar vardagen och umgänget i och kring måltiderna skapar nya möjligheter att på olika sätt hjälpas åt i veckorna. Här finns också möjlighet att dela flera saker med dina grannar. Dessutom finns det möjlighet att ta emot gäster och ordna fester, trots att man själv kanske bor på en liten yta. Du väljer själv hur mycket gemenskap du vill har med dina grannar – det varierar både mellan individer och från en tid till en annan. 

Vissa delar av förvaltningen sköter föreningen själv, till exempel städning och trädgårdsskötsel. Ventilation, värmesystem och övrig drift som har med fastighetens standard att göra sköts av Familjebostäder.

Familjebostäder arbetar tillsammans med förvaltningsgrupper från kollektivhusen för att förädla boendet och tillsammans med hyresgästerna skapa en trevlig boendemiljö. Med samarbetet bill vi skapa goda förutsättningar för ett långsiktigt och hållbart boende i kollektivhusform.

Få en lägenhet i kollektivboende 

De flesta kollektivboenden sköter själva förmedlingen av lägenheterna. Du blir medlem i boendets förening och ställer dig i kö för att bo där. Eftersom lägenheterna inte förmedlas via bostadsförmedlingen ingår du inte i Familjebostäders interna kö när du bor i kollektivboende.

Senast uppdaterad 18 juli 2024

Relaterat innehåll