Familjebostäders logotyp
Familjebostäders logotyp

Att flytta in i ett nytt hus

När du kliver över tröskeln till din nya lägenhet är du den första hyresgästen som ska bo där. Allt är nytt och fräscht, men det kan också finnas saker som inte är helt klara eller som behöver justeras den första tiden du bor i huset.
Kök med bord och stolar i ny lägenhet.

Foto: Gustav Kaiser

Inflyttning sker etappvis

Inflyttning i ett nyproducerat hus sker oftast etappvis och många lägenheter i fastigheten är långt ifrån färdiga när första inflyttning sker. Ju tidigare du flyttar in desto vanligare är det att det återstår arbeten i fastigheten. Att flytta in i en nyproduktion kan också innebära att gård och gatumiljön omkring fastigheten inte är klar vilket bidrar till känslan att man bor vid en byggarbetsplats. Om det återstår arbeten i fastigheten innebär det att det kan låta från bygget och att det förekommer byggtrafik i området. Störande arbeten får endast förekomma under dagtid på vardagar.

Besiktningar och eventuella fel

Innan du flyttar in i din nya lägenhet genomför vi slutbesiktning och en efterbesiktning. Hittar vi några fel åtgärdar vi dem i de allra flesta fall innan du har flyttat in. Ibland kan vi behöva komma in och åtgärda fel eller göra justeringar även efter att du har flyttat in.

När du upptäcker fel i lägenheten ska du göra en felanmälan. När vi får in en felanmälan avgör husvärden om det är ett fel som ska åtgärdas på en gång eller om det är ett så kallat garantifel som åtgärdas i samband med garantibesiktningen. Exempel på garantifel är estetiska fel i ytskikten så som sprickor på väggar eller i tak.

Efter två år genomför vi en garantibesiktning. Då behöver vi komma in i din lägenhet för att följa upp de felanmälningar som har kommit in under tiden fastigheten har varit bebodd.

Efter 5 år är det dags för sista garantibesiktningen, då vi på nytt kontrollerar att det inte har uppkommit några skador.

Preliminär boendeyta och hyra

Hyran beräknas utifrån lägenhetens yta. Om lägenheten inte har blivit slutgiltigt uppmätt vid inflyttningen har du en preliminär hyra. Efter uppmätningen kan hyran därför komma att justeras.

Hyran är också preliminär i de fall då inflyttningen sker innan förhandlingarna med hyresgästföreningen är klara och påskrivna. 

Senast uppdaterad 28 februari 2024

Relaterat innehåll