Familjebostäders logotyp
Familjebostäders logotyp

Ombildning till bostadsrätt

Senaste gången det var möjligt att anmäla intresse för ombildning till bostadsrätt hos Familjebostäder var under 2019.

Enligt ägardirektiven för 2019 gav de allmännyttiga bostadsbolagen boende i ytterstaden möjlighet att ombilda sina lägenheter från hyresrätt till bostadsrätt. Sista dag för att inkomma med intresseanmälningar var den 31 december 2019.

Lista över genomförda ombildningar

Även under tidigare mandatperioder har våra hyresgäster haft möjlighet att ombilda till bostadsrätt enligt dåvarande ägardirektiv. I länken nedan finns en lista med de intresseanmälningar som har gjorts under åren samt vilka fastigheter som har ombildats mellan åren 1999 och 2021. 

Senast uppdaterad 4 Mars 2024

Relaterat innehåll