Familjebostäders logotyp
Familjebostäders logotyp

5 åtgärder för att minska vår klimatpåverkan

11 juni 2024
Fram till 2030 ska Familjebostäder halvera våra klimatutsläpp. Här listar vi fem viktiga åtgärder för att nå målet.

I vår återbrukshubb tar vi tillvara material som blir över och kan användas i nya sammanhang.

Foto: Fredrik Hjerling

1. Minskade utsläpp när vi bygger.

Byggproduktionen står för den största delen av Familjebostäders totala utsläpp. Att halvera klimatutsläppen fram till år 2030 kräver en stor omställning i hela byggprocessen. Därför utvecklar vi nu effektiva arbetssätt hela vägen från planering, upphandling och genomförande av själva byggnationen.

Vi ska bli bättre på att hushålla med material, återanvända, inte överdimensionera konstruktionerna och minska mängden byggavfall när vi bygger nya bostäder. Klimatberäkningar görs i alla nya projekt för att minimera utsläppen.

2. Smartare energianvändning.

Energianvändningen (värme, el och varmvatten) i våra fastigheter är vår näst största klimatpåverkande faktor. För att få en jämnt och bra inomhusklimat och samtidigt spara på vår energianvändning pågår en effektivisering av driften av våra fastigheter. Vi har installerat tusentals termostater både i lägenheter och i allmänna utrymmen för att ha koll på temperaturen. 

När vi bygger nytt, bygger om och förvaltar våra fastigheter minskar vi också vår energianvändning. Viktiga åtgärder är bland annat tilläggsisolering, energieffektiva fönster och återvinning av ventilationsluft. Familjebostäders mål är att våra nybyggda hus ska klara 55 kWh/kvm år och att vi vid ombyggnation ska minska energianvändningen med 30 procent.

3. Mer återbruk när vi renoverar.

För att minska spill i byggprojekt, det kan vara en halv pall kakel eller överblivet parkettgolv som riskerar att hamna i soporna, har vi startat en intern återbrukshubb. 

Tanken med hubben är att ta tillvara på det som annars slängs och hitta användning för det i den fortsatta förvaltningen. Det kan användas för att laga något i en lägenhet eller i mindre projekt som en lokalanpassning, där en mindre mängd kakel, golv eller handtrycken kan komma till användning. Husvärdar och reparatörer som står inför en mindre ombyggnation eller behöver fixa något hos en hyresgäst kan alltså först titta i återbrukshubben. Fördelen är att sakerna finns redo att hämta på en gång, man behöver inte vänta in en beställning.

4. Utbyggd solel.

Så gott som alla våra fastigheter är anslutna till fjärrvärme och vi installerar fler förnybara energikällor, exempelvis solceller. När vi bygger nya hus så planerar vi för att minst 20 procent av fastighetens elbehov ska komma från solceller. 

När solen lyser som mest och solceller producerar mycket solel, så uppstår ibland solelöverskott som vi då säljer till elnätet. Vi säljer cirka 25 procent av vår solelproduktion till nätet. För att öka vår egenanvändning av solel så har vi i två fastigheter skaffat batterier för att lagra solelen när det uppstår solelöverskott. Batterierna bidrar till att halvera solelöverskottet. Vi planerar även för att skicka solel vid överskott mellan våra fastigheter, för att minimera solelöverskottet. Mer solel kan gå tillbaka direkt till fastigheten.

5. Fler mobilitetstjänster – 5 cykelpooler och 8 bilpooler.

Nästa år förväntas antalet stockholmare överstiga 1 miljon. Vi bygger en tätare stad med fler bostäder för att alla nya stockholmare ska bo bra. Samtidigt förändras våra resvanor. Allt fler bilar är eldrivna i behov av laddmöjligheter, antalet parkeringsplatser minskar i takt med att möjligheterna att åka kollektivt och cykla ökar. Måste vi verkligen ha varsin bil?

Familjebostäder har en mobilitetsstrategi för att tänka rätt redan från början när vi bygger nytt. I dag ingår bra utrymmen för cyklar, tillgång till cykel- och bilpool, laddpunkter när vi planerar för nya hus. Det ska vara enkelt för våra hyresgäster att leva utan egen bil. Under 2024 installerar vi laddmöjligheter för cirka 700 av våra hyresgäster.

Publicerad 11 juni 2024

Relaterat innehåll