Familjebostäders logotyp
Familjebostäders logotyp

Om det brinner

Grundregeln vid brand är Rädda, Varna, Larma, Släck. Har du inte möjlighet att släcka på ett säkert sätt är det viktigaste att du tar dig ut snabbt. Stäng in branden, varna grannarna och larma 112.
En illustration av en hand som håller i ett kastrullock vid en kastrull som brinner

Ha alltid ett lock nära spisen så att du kan kväva elden om det börjar brinna i en kastrull eller stekpanna.

Illustration: Li Rosén Zobec

Rädda - Varna - Larma - Släck

  1. Rädda dig själv och andra människor som är i fara. Stäng dörrar efter dig, det fördröjer både brandens förlopp och den farliga rökens spridning.
  2. Varna andra i närheten, så att även de kan sätta sig i säkerhet.
  3. Larma räddningstjänsten genom att ringa 112. Där ska du så snabbt som möjligt ge information om vad som hänt.
  4. När allt ovan är gjort kan du själv försöka släcka elden. Det är mycket viktigt att du gör det på ett säkert sätt, så att du inte riskerar din egen hälsa. Om du inte kan släcka, stäng in elden! Det fördröjer brandförloppet.

Gå inte ut i ett rökfyllt trapphus

Om det skulle börja brinna i trapphuset eller i en annan lägenhet i huset är det bästa du kan göra att stanna kvar i din lägenhet. Gå inte ut i rökfyllt trapphus. Röken är livsfarlig och dödar snabbt. Täta runt dörren och brevinkastet med våta handdukar. En lägenhetsdörr står normalt emot en brand i ca 30-60 minuter.  Larma 112 och påkalla uppmärksamhet genom fönstret eller balkongen.

Vad gör jag om det brinner i kläderna?

Om det brinner i någons kläder, se snabbt till att få ner personen på golvet. Om man står upp eller springer runt sprider sig branden snabbare och dessutom ökar risken för brännskador i andningsvägarna. Släck elden med en brandfilt eller liknande över personen. Täta till mot kroppen från huvudet och neråt så att branden kvävs. Det är viktigt att det du släcker med är gjort av naturmaterial. Konstfibrer, som till exempel fleece, tar lätt eld.

Vad gör jag om det brinner i en kastrull eller stekpanna?

Om det börjar brinna i en kastrull, flytta den från plattan och kväv branden med ett lock. Använd aldrig vatten om det brinner i margarin eller olja, då "exploderar" det brinnande fettet. Det blir då en våldsam brandspridning och du kan bli allvarligt brännskadad.

Vad gör jag om det brinner i tv:n?

Vid brand i tv:n, dra ut kontakten. Släck med en handbrandsläckare eller genom att hälla på vatten.

Senast uppdaterad 15 april 2024

Relaterat innehåll