Familjebostäders logotyp
Familjebostäders logotyp

Förberedelse diskmaskin

Om du vill ha diskmaskin i köket beställer du först framdragning av el och vatten av oss.
En detaljbild av en vit diskmaskin med svart skärm och vita knappar

Foto: Familjebostäder

Kostnad 

Framdragning el: 16 kr/månad
Framdragning vatten: 16 kr/månad för vatten.

Båda dessa kostnader läggs på hyran för alltid.

Installation av diskmaskinen

Diskmaskinen och installationen av den köper du själv från valfri leverantör. Det är viktigt att installationen görs på ett fackmannamässigt sätt.

Om du behöver ta bort köksskåp för att få plats med diskmaskinen ansvarar du själv för bortmontering så att skåpen inte skadas. 

Innan du flyttar

Om du tar med dig diskmaskinen ansvarar du för att köksskåp sätts tillbaka innan du flyttar från lägenheten.

Det är också viktigt att du ser till att anslutningarna pluggas, så att vatten- och avloppsrör inte står och läcker och orsakar fuktskador. Det räcker inte att bara stänga av kranen eftersom det är tryck på vattnet i rören. Pluggningen ska göras på ett fackmannamässigt sätt av en VVS-entreprenör.

Senast uppdaterad 9 April 2024

Relaterat innehåll