Familjebostäders logotyp
Familjebostäders logotyp

Fönster och persienner

Här hittar du information om lägenhetens fönster. Om du vill ha persienner men de saknas i fönstren, kan du själv beställa dem från valfri leverantör.

Kondens på moderna fönster är normalt

Foto: Anne Dillner, Scandinav bildbyrå

När luften utomhus är fuktig kan det bli imma på utsidan av moderna värmeisolerande fönstren. Fukten på utsidan är ett tecken på att fönstrens isolerande funktion fungerar på ett bra sätt - att de hjälper till att behålla värmen inne. Kondensen försvinner vanligtvis under dagen när utomhusluften blir torrare.

Tack vare de värmeisolerande fönstren sparar vi energi och minskar fastighetens negativa påverkan på miljön. En annan fördel är att invändig kondens är mycket sällsynt med de nya fönstren.

Felanmäl fukt mellan fönsterbågarna

Om det däremot finns fukt mellan fönsterbågarna ska du göra en felanmälan. Det brukar kunna åtgärdas genom att ventilationen justeras.

Fönsterventiler ska vara öppna

Fönsterventilerna ska vara öppna så att frisk luft kommer in i lägenheten. Den friska luften värms upp och cirkulerar i lägenheten. 

Persienner

Normalt sett ingår inte persienner i våra lägenheter. Därmed ingår inte heller underhåll av persienner i den service vi ger till dig som hyresgäst. I vissa fall framgår det av hyresavtalet att persienner ingår i lägenhetsutrustningen och att Familjebostäder då står för underhållet.

Beställ från valfri leverantör

Vill du själv beställa persienner kan du kontakta vilken persiennleverantör du vill. Leverantören kan också hjälpa dig med montering som ska utföras på ett fackmannamässigt sätt. Du står själv för kostnaden och för eventuell reparation om persiennen går sönder.

Undvik sprickor i glaset vid stark sol

Välj vita persienner eftersom mörka kan orsaka värmesprickor i fönsterglaset vid het sol. Av samma anledning ska man också ha persiennerna helt uppe eller helt nere, inte halvvägs

Persienner vid fönsterbyte

I samband med att Familjebostäder sätter in nya energifönster händer det att de monteras med persienn. Persiennen kan då ses som en gåva du som hyresgäst får använda så länge du bor i lägenheten. Om persiennen går sönder plockar Familjebostäder bort persiennen om du själv inte vill stå för reparationskostnaden.

Senast uppdaterad 23 April 2024

Relaterat innehåll