Familjebostäders logotyp
Familjebostäders logotyp

Överlåtelse

Enligt hyreslagen kan du som hyresgäst i vissa fall överlåta hyresrätten till en annan person om du inte längre ska använda lägenheten. Se förutsättningarna och vad du ska bifoga din ansökan.

Ansök om överlåtelse

Du måste ansöka om att få överlåta lägenheten. När du skickat in en ansökan om överlåtelse till Familjebostäder prövar vi ditt ärende särskilt. Vi ger inga generella tillstånd.

OBS. Ansökan ska skickas in på papper (original) via posten. Inskannade eller fotograferade ifyllda blanketter som skickas via e-post godkänns inte i dagsläget.

Förutsättningar för överlåtelse

  • Du som är vår hyresgäst måste vara närstående till personen du vill överlåta lägenheten till. 
  • Ni måste också varaktigt ha bott tillsammans de tre senaste åren.
  • Personen du vill överlåta lägenheten till måste bli godkänd enligt våra regler. 
  • Det är du som är vår hyresgäst som måste styrka att förutsättningarna för överlåtelse är uppfyllda när du ansöker.
  • Om det är ett dödsbo som ansöker om överlåtelse måste ansökan skrivas under av en person som har rätt att göra det i dödsboets namn. Rätten ska styrkas med fullmakt.

Bifoga rätt handlingar

För att din ansökan ska hanteras så snabbt och smidigt som möjligt är det viktigt att du samtidigt har skickat in alla handlingar:

  • Personbevis (max tre månader gammalt) för både dig som står på hyresavtalet och den du bor med som du vill överlåta lägenheten till. Personbevisen ska innehålla adressuppgifter och datum för inflytt.
  • Aktuellt och styrkt arbetsgivarintyg eller motsvarande för den du vill överlåta lägenheten till. Uppgift om inkomst ska stå med. Egenföretagares inkomst styrks exempelvis från revisorer, F-skattesedel och preliminär deklaration.
  • De tre senaste lönespecifikationerna för personen du vill överlåta lägenheten till.
  • För dödsbon en fullmakt enl ovan. 

Frågor?

Välkommen att kontakta kundservice om du har frågor om överlåtelse.

Senast uppdaterad 21 Februari 2024

Relaterat innehåll