Familjebostäders logotyp
Familjebostäders logotyp

Uppsägning och uppsägningstid

Enligt ditt hyresavtal med Familjebostäder är uppsägningstiden tre månader. Om du vill säga upp ditt hyresavtal kontaktar du kundservice. För dödsbon gäller särskilda regler.

Säg upp lägenheten minst 3 månader innan 

Enligt hyreslagen gäller vanligtvis en uppsägningstid på tre månader. Uppsägningstiden utgår från hela kalendermånader. Det innebär till exempel att om du säger upp din lägenhet den 4 januari upphör ditt hyresavtal den 30 april. Säger du upp hyresavtalet den 25 februari upphör avtalet den 31 maj. Därför ska du säga upp ditt hyresavtal minst tre månader innan du ska flytta.

Om du vill säga upp ditt hyresavtal kontaktar du kundservice.

Att säga upp ett hyreskontrakt för dödsbos räkning 

Uppsägningstid för dödsbon

När en hyresgäst dör tar hyresgästens dödsbo automatiskt över hyresförhållandet i hyresgästens ställe. För dödsbon gäller särskilda regler i hyreslagen.

 • Ett dödsbo som säger upp hyresavtalet inom en månad från dödsfallet, har rätt till en uppsägningstid på endast en månad.
 • Dödsbon som säger upp avtalet inom en månad från dödsfallet, kan välja uppsägningstiden på hyresavtalet (tre månader) om det passar bättre.
 • För ett dödsbo som säger upp avtalet mer än en månad efter dödsfallet gäller tre månaders uppsägningstid.

Hyresavtalet slutar alltid att gälla vid ett månadsskifte. Om du säger upp lägenheten till exempel den 14 mars slutar avtalet att gälla den 30 april (om uppsägningstiden är en månad).

Besiktning av lägenheten

 • Du blir kontaktad av oss för att boka in en besiktning av lägenheten.
 • Om ingen av dödsbodelägarna kan vara med på besiktningen, ber vi dig lämna nyckel i tuben på lägenhetsdörren. Du kan också lämna nyckel i receptionen på besökskontoret som lägenheten hör till.
 • Efter besiktningen bedömer vi om lägenheten ska hyras ut via Stockholm stads bostadskö eller om vi behöver renovera något innan vi hyr ut lägenheten. 

Visning av lägenheten

 • För att en ny hyresgäst ska kunna flytta in när hyresavtalet har slutat gälla behöver lägenheten visas under uppsägningstiden.
 • När hyresavtalet har sagts upp är hyresgästen enligt hyreslagen skyldig att visa lägenheten för personer som söker bostad.
 • Om lägenheten inte kan hyras ut i tid och det beror på att dödsboet inte har velat visa lägenheten, kan det hända att vi debiterar dödsboet för hyran vi inte fått in.

Skicka in detta med posten:

 • Uppsägningsblankett påskriven av alla dödsbodelägare eller påskrivet av ombud med fullmakt (bifoga också fullmakten).
 • Dödsfallsintyg och släktutredning (dessa beställer du hos Skatteverket).
 • Skicka allt ovan tillsammans i samma kuvert med posten.

När vi har fått in handlingarna får du en bekräftelse på uppsägning av dödsboet.

Senast uppdaterad 27 februari 2024

Relaterat innehåll