Familjebostäders logotyp
Familjebostäders logotyp

Grillning

På grund av brandrisken får du inte grilla nära husvägg, på balkong eller altan. I många av våra områden finns fasta grillplatser på gården eller utanför husen.

Tyvärr ingen grillning på balkongen - men gärna om det finns en grillplats på gården.

Illustration: Li Rosén Zobec

På grund av brandrisken får du inte grilla på balkong, altan eller nära husvägg. Detta gäller även elgrillar eftersom även de är starka värmekällor som kan skapa glöd. Glöd kan göra så att det börjar brinna.

I många områden finns gemensamma grillplatser där du kan samla grannar och vänner för att grilla och umgås.

Kolla med brandförsvaret om du är osäker

Kom ihåg att kolla med brandförsvaret om det är eldningsförbud eller skärpt eldningsförbud när du är sugen på att grilla i naturen eller på våra fasta grillplatser. Du hittar länk till sida med telefonnumer längre ner.

Eldningsförbud

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att elda, grilla och bränna fasta bränslen i naturen.
Det är dock fortfarande tillåtet att grilla på egen tomt och på fasta grillplatser. Det är även tillåtet att använda friluftskök som drivs av gas eller vätska.
När det är eldningsförbud är det ok att grilla på Familjebostäders fasta grillplatser utanför våra hus och på våra gårdar.

Skärpt eldningsförbud

När det är skärpt eldningsförbud får du inte grilla eller elda med fasta bränslen som kol eller ved. 
Förbudet gäller i hela Stockholms län, i skog och mark samt på fasta grillplatser på allmän plats.
När det är skärpt eldningsförbud har vi bestämt att du inte får grilla på Familjebostäders fasta grillplatser utanför våra hus och på våra gårdar.

Grilla säkert och tänk på grannarna

När du grillar – ha alltid vatten nära till hands så att du kan släcka om det behövs.
Tänk på att mycket grillos och högt prat kan störa dina grannar.
Var noga med att släcka elden innan du går, städa efter dig och lämna aldrig tändvätska eller annat som kan vara farligt för till exempel barn.

Senast uppdaterad 12 Februari 2024

Relaterat innehåll