Familjebostäders logotyp
Familjebostäders logotyp

Regler för godkännande av hyresgäst

Inför kontraktsskrivning behöver du uppvisa intyg som rör ekonomi och tidigare boende. Här kan du läsa vad som gäller för att bli godkänd som hyresgäst hos oss.

Familjebostäder, Stockholmshem, Svenska Bostäder, Stadsholmen och Micasa fastigheter har gemensamma regler för godkännande av hyresgäst. Dessa regler finns i syfte att säkerställa att en sökande kan fullgöra sina skyldigheter som hyresgäst. Som utgångspunkt gäller att varje ärende ska prövas individuellt varvid kan beaktas de särskilda omständigheter som finns i varje enskilt ärende.

Ekonomi

För godkännande krävs det att den sökandes inkomst står i proportion till den aktuella lägenhetens hyresnivå. Inkomst ska kunna styrkas minst 1 månad framåt i tiden från inflyttningsdatumet på aktuell lägenhet.

När hyran är betald ska den sökande ha ett bestämt belopp kvar. Beloppet motsvarar Kronofogdens normalbelopp. Från 1 januari 2024 är beloppet 6 090 kr för en ensamstående vuxen och vid sammanräknad inkomst 10 061 kr.

Vid sammanräkning av inkomst behöver huvudsökande uppnå minst 5 031 kr efter skatt och hyra, medboende behöver uppfylla resterande belopp. Om huvudsökande och medboende är gifta eller redan står tillsammans på samma tillsvidare-hyresavtal/har gemensamt ägande idag, behöver den sammanlagda inkomsten nå minst 10 061 kr efter skatt och hyra. För att sammanräkna sin inkomst krävs även att medboende varit skriven på samma adress som sökande i 12 månader, stått som medboende hos Bostadsförmedlingen i 12 månader eller att medboende säger upp nuvarande hyresavtal eller säljer sitt nuvarande ägda boende.

Sökande till ungdomslägenhet kan godkännas utan att uppfylla inkomstkravet med kompletterande borgen, sökande behöver då kunna uppvisa, att efter hyra är betald ska minst 2 030 kr återstå per månad. Det vill säga en tredjedel av förbehållsbeloppet om 6 090 kr. Som inkomst räknas inkomst av eget arbete, pension, studiebidrag, ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) från Stockholms kommun, bostadsbidrag, barnbidrag, underhållsbidrag, A-kassa eller motsvarande.

Referenser från tidigare boende

Om den sökande tidigare innehaft förstahandskontrakt krävs goda boendereferenser, vilket innebär att den sökande ska ha betalt hyra i tid de senaste sex månaderna.

Sökande ska inte ha varit störande de senaste 12 månaderna samt skött sin lägenhet. Har den sökande blivit avhyst på grund av hyresskuld kan hen prövas som hyresgäst tidigast ett år efter att det tidigare hyresavtalet upphört.

Den eventuella hyresskuld som finns skall vara betald innan prövning sker. Om avhysningen avsåg störningar i boendet kan prövningen ske tidigast tre år efter det att det tidigare hyresförhållandet upphört.

Om sökande eller medboende har en hyresbostad krävs att hyresavtalet sägs upp. Om sökande äger en bostadsrätt eller villa krävs ett förmedlingsuppdrag med mäklare för försäljning av boendet. Bilaga om att avyttra bostaden tecknas i samband med hyresavtalet.

Kreditvärdighet

Om den sökande har en skuld ska fungerande avbetalningsplan eller skuldsanering kunna styrkas. Avbetalningsplanen/skuldsaneringen ska ha varit aktiv och fungerande i minst 6 månader utan avbrott. Nya anmärkningar får inte ha tillkommit.

Den sökande får inte ha anmärkningar eller skulder som är relaterade till tidigare boende.

Medboende

Medboende är den som avser att bo tillsammans med den sökande. Hyresavtal tecknas med den huvudsökande om den gemensamma inkomsten kan läggas till grund för godkännande.

För att få sammanräkna sin inkomst ska huvudsökande och medboende varit skrivna på samma adress i minst 12 månader, stått som medboende hos Bostadsförmedlingen i 12 månader eller att medboende säger upp nuvarande hyresavtal eller säljer sitt nuvarande ägda boende. Eventuell överlåtelse av hyresavtal regleras av hyres-, sambo- och äktenskapslag.

Studentlägenheter

För att få hyra en studentlägenhet måste du kunna visa att du studerar eller är antagen till studier enligt nedan.

  • Högskola, universitet eller YH-utbildning i Stockholms län, Uppsala län, Västmanland eller Södermanlands län.
  • Distansstudier både i och utanför Stockholms län, Uppsala län, Västmanland eller Södermanlands län.
  • Studier på forskningsnivå. Ska intygas med intyg från skolan som handledaren eller professorn skriver.
  • Yrkesutbildningar som berättigar stöd från CSN i Stockholms län, Uppsala län, Västmanland eller Södermanlands län eller via distansstudier både i och utanför dessa län.
  • Praktik kopplad till universitets-, högskolestudier, yrkesutbildning eller polisaspiranttjänstgöring. Praktikplatsens ska vara inom Stockholms län, Uppsala län, Västmanland eller Södermanlands län. Praktiken ska sträcka sig över minst en termin.

Hyresvärden förbehåller sig rätten att göra en fri prövning av den sökande. Studentbostaden upplåts som tillfällig genomgångsbostad under förutsättning att du bedriver aktiva högskolestudier om minst 15 högskolepoäng/termin, eller YH-studier på minst halvfart eller yrkesutbildning på minst halvfart.

Komplettering till reglerna vid särskilda behov

Med hänsyn till dem som redan bor i fastigheten, den nya hyresgästen och hela området kan det behövas att i enstaka fall göra kompletteringar till kraven ovan. Eventuella kompletteringar till kraven ska framgå av lägenhetsannonsen.

Senast uppdaterad 25 april 2024

Relaterat innehåll