Familjebostäders logotyp
Familjebostäders logotyp

Ny lägenhet via interna byteskön?

Går du i flyttankar? Alla som har ett förstahandskontrakt hos Familjebostäder har möjlighet att söka nytt boende via den interna byteskön. Där kan du söka lägenheter hos Stockholms alla kommunala bostadsbolag. Kötiden är oftare kortare för en lägenhet i den interna kön.

Kötider i interna kön jämfört med vanliga bostadskön.

De kommunala bostadsbolagen Familjebostäder, Stockholmshem, Svenska Bostäder, Micasa och Stadsholmen har en gemensam intern byteskö där du som har ett förstahandskontrakt hos oss kan söka nytt boende. Den interna kön sköts av Bostadsförmedlingen i Stockholm AB.

Byten i internkön är kostnadsfria för dig. Kötiden räknas från ditt avtalssdatum på den lägenhet som du bor i nu. 

Den interna kön gäller dock inte för de hyresgäster som bor i Familjebostäders kollektivboenden, i de fall förmedlingen av dessa lägenheter sköts av respektive kollektivhusförening.

Så här söker du bostad i vår interna kö

Hos Bostadsförmedling kan du se och anmäla intresse för lediga lägenheter. Innan du kan anmäla intresse för en lägenhet måste du aktivera din plats i kön. Det gör du hos Bostadsförmedlingen eller genom att ringa bostadsförmedlingens kundtjänst på tel: 08-785 88 30.

Så funkar det vid byte i internkön

Om hyresskillnaden mellan din nuvarande lägenhet och den nya lägenheten är större än 2000 kr per månad kommer hyresvärden att begära intyg som styrker tillräcklig inkomst. Boendereferenser kontrolleras alltid. För att kunna teckna nytt hyresavtal genom internbyteskön behöver du säga upp ditt nuvarande hyresavtal – det får inte överlåtas. På uppsägningsdatumet ska lägenheten återlämnas och alla som bott där behöver flytta ut. 

Senast uppdaterad 11 mars 2024

Relaterat innehåll