Familjebostäders logotyp
Familjebostäders logotyp

Nya hus i Fagersjö på två platser

Vid kvarteren Vinkelspegeln, Mätkedjan och Mätnålen i Fagersjö planerar vi att bygga totalt 212 lägenheter. Den nya bebyggelsen planeras kring två områden. Område A ligger uppe vid kvarteret Vinkelspeglen på Ejdervägen och här planeras 111 lägenheter. De nya husen vetter mot gångvägen. I område B som ligger längs med Havsörnsvägen och Ejdervägen i kurvan ner mot mötesplatsen planeras för 101 lägenheter och 3 lokaler.
  • 1 / 7

Fakta

För dig som redan bor i Fagersjö kommer den planerade bebyggelsen att kunna tillföra en upprustning av gårdarna med mer grönska, fler sittplatser och grillplatser. Bättre möjlighet att parkera cyklar. Fler garageplatser. Fler boende Fagersjö öppnar också upp möjligheten för bättre service i närområdet. 

Husen vid kvarteret Vinkelspegeln - område A (Gräsandsvägen)

Längs med gångvägen planerar vi att placera två huskroppar med totalt 8 trapphus och 111 lägenheter. Husen planeras bli 3-4 våningar mot kvareteret Vinkelspegeln på Gräsandsvägen och 6 våningar mot gång- och cykelvägen. Samtidigt som vi bygger de nya husen ses gårdarna över kring de befintliga husen. Under de nya husen planeras ett garage med plats för cirka 55 parkeringsplatser.

Husen vid kvarten Mätkedjan/Mätnålen - område B (Havsörnsvägen/Ejdervägen)

Här planeras tre huskroppar med sju trappuppgångar. Ett garage i två våningar med plats för cirka 53 parkeringsplatser. Två hus planeras längs med Havsörnsvägen och ett hus i den branta kurvan ner mot vändplanen vid Mötesplatsen. Huset där mötesplatsen finns idag planeras att rivas och ersättas med en byggnad med bostäder i de övre våningarna och nya lokaler för mötesplatsen längst ner. I husen längs med Havsörnsvägen planeras för två lokaler för närservice. För att kunna köra in mot skolan när husen står färdiga görs en portik genom huset vid Havsörnsvägen. 

Om lägenheterna

Vi vet att det finns ont om stora lägenheter i Fagersjö så med de nya bostäderna planerar vi extra många större lägenheter men även en del mindre. I det här förslaget har vi ritat på hela 97 fyror och 10 femmor. Just lägenhetsfördeleningen vet vi av erfarenhet är något som kan komma att ändras under tiden vi planerar för de nya husen. 

Planerad lägenhetsfördelening (denna kan komma att ändras)

Storlek    Antal    Boarea
1 rok    65    27-44 kvm
2 rok    27    44-58 kvm
3 rok    13    76-84 kvm
4 rok    97    85-93 kvm
5 rok    10    110-117 kvm

Familjebostäders nyproduktion har hög kvalitet i materialval och inredning. Väggarna är vitmålade och golven är oftast träparkett. Förvaringsmöjligheter varierar med lägenhetsstorlek. Större lägenheter har ibland klädkammare och alla lägenheter har garderober. Det finns för det mesta förvaringsutrymme i förrådslösningar på annan plats i fastigheten. Alla lägenheter har säkerhetsdörr. Alla lägenheter och hus uppfyller självklart bygg- och planlagens krav på tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning.

Köken har ljus skåpinredning och är utrustade med spis med häll. Kyl och frys finns i alla lägenheter men varierar i storlek beroende på kökets yta. Köket har diskmaskin, föutom de allra minsta lägenheterna. Se ditt bofaktablad för att veta exakt vad som finns i din lägenhet. 

Dusch finns i alla lägenheter. Tvättstuga finns i fastigheten och alla badrum är förberedda för installation av tvättmaskin.

All vår nyproduktion har fastighetsnära källsortering för förpackningar och tidningar. Här kan du också lämna grov- och elavfall. De allra flesta nyproduktioner har även matavfallsutsortering.

Om området

Stadsdelen Fagersjö är byggd på 1960-talet och tillhör stadsdelen Farsta. Fagersjö trafikeras av bussar där du på 35-40 minuter via Högdalen eller Farsta tar tunnelbanans gröna linje till T-Centralen. Närmaste pendeltågsstationer är Farsta strand och Älvsjö station. Cykelavståndet till City är cirka 50 minuter. I Fagersjö finns matvarubutik och närmaste centrumanläggning är Farsta centrum.

Tidig dialog

Under 2017 genomförde Familjebostäder tillsammans med Exploateringskontoret och Stadsbyggnadkontoret en medborgardialog i Fagersjö. Underlaget från den rapporten används som utgångspunkt för den fortsatta planeringen av nya bostäder i Fagersjö.

Det många boende ville förbättra var lokal service, bättre kollektivtrafik och mer handel. Många är positiva till ny bebyggelse i Fagersjö samtidigt som många poänterade att det är viktigt att bevara de grönområden som finns. Slutrapporten hittar du i länken brevid.

Uthyrning

All förmedling sker via Bostadsförmedlingen. För att kunna anmäla intresse för att en lägenhet måste du vara anmäld till bostadskön hos Bostadsförmedlingen. Lägenheterna hyrs ut etappvis.

I nuläget finns ingen uppgift om när uthyrningen kan starta.

Relaterat innehåll