Familjebostäders logotyp
Familjebostäders logotyp

Nära skogen mot Hammarbyhöjden

Vid Hammarby Fabriksväg upp mot Hammarbyhöjden planeras Sjöstadshöjden. Här har Familjebostäder fått en markanvisning om att bygga cirka 80 hyreslägenheter och en ny förskola med sex avdelningar. I området planeras det för totalt cirka 450 bostäder och kontorslokaler med plats för ca 4000-5000 nya arbetsplatser. Projektet kopplar ihop Hammarbyhöjden och Hammarby Sjöstad.
  • Foto: Gustav Kaiser

Fakta

Antal lägenheter: 80
Antal rum: 2-5
Hiss: Ja
Adress: Kalmgatan
Planerad byggstart: Inte bestämt ännu

Om området

Platsen som nu planeras att bebyggas är slänten mellan Hammarbyhöjden och Hammarby sjöstad. Hammarbyhöjden började bebyggas under 1930-talet i funkisstil. Här finns tex Familjebostäders allra första hus från 1936. Genom att bygga smala lamellhus i funkisstil och bevara naturmark runt om skapades ljusa lägenheter. Hammarby sjöstad började bebyggas vid millennieskiftet och har sedan dess vuxit till en modern stadsdel med stort miljöfokus i en nyfunktionalistisk stil. Sjöstadshöjden syftar till att knyta samman stadsdelarna genom att bebygga branten upp mot Hammarbyhöjden samtidigt som Hammarby Fabriksväg förvandlas till en stadsgata. Du tar dig enkelt in till stan. Du cyklar till Södermalm på 5-10 minuter. Tunnelbanan finns vid Hammarbyhöjden och Skärmarbrink. Tvärbanans station vid Luma blir närmast. Här kommer dessutom en ny tunnelbana att öppna 2030.

Området planeras med hög arkitektonisk kvalité där vi tar stor hänsyn till den befintliga bebyggelsestrukturen. Siktlinjer bevaras samtidigt som vissa platser markeras för att öka orienterbarheten. Husen anpassas efter det befintliga naturlandskapet och terrängen.

Uthyrning

All förmedling sker via Bostadsförmedlingen. För att kunna anmäla intresse för att en lägenhet måste du vara anmäld till bostadskön hos Bostadsförmedlingen. I nuläget finns ingen uppgift om när uthyrningen kan starta.

Relaterat innehåll