Familjebostäders logotyp
Familjebostäders logotyp

Stockholmshus i Liseberg

I den nordvästra delen av Liseberg, mellan Åbyvägen och Lisebergsvägen, ligger Familjebostäders projekt Lisebergsvägen med 127 lägenheter. Projektet är i form av Stockholmshus, välritade hus med stor omsorg om detaljer och i samklang med den omkringliggande bebyggelsen.
  • Visionsbild: ÅWL Arkitekter

    1 / 3

Fakta

Antal lägenheter: 127
Antal våningar: 4-6
Antal hus: 5
Antal rum: 1-4
Adress: Lisebergsvägen
Arkitekt: ÅWL Arkitekter
Planerad byggstart: ej bestämt

Om projektet

Projektet består av fem lamellhus i fyra till sex våningar. Två av huskropparna ligger parallellt med Åbyvägen och har souterrängplan för att anpassa sig till höjdskillnaderna på platsen. Där finns bland annat utrymmen för cykelparkering och teknik. Projektet har höga mål när det gäller mobilitet och det kommer finnas goda möjligheter till förvaring för olika sorters cyklar, cykelpool, cykelmeck, cykeltvätt samt bilpool. Lägenheterna har varierande storlek från ett till fyra rum och kök och nås från nio trapphus utformade enligt Stockholmshuskonceptet. Bilparkering sker till största delen i ett öppet parkeringsdäck i två plan, där det övre är öppet mot himlen. Parkeringsdäcket ligger inskjutet i befintlig terräng. Den norra delen, innanför bebyggelsen, kommer bestå av en grön gård med möjlighet till lek för de mindre och öppnare ytor för fri lek och vistelse. På gården finns även ett mindre hus för återvinning.

Stockholmshus

Stockholmshusen är ett sätt för oss att både bygga vackra och väl genomtänkta bostäder där upprepning i sig blir en kvalitet. Tanken är att vi ska bygga många Stockholmshus runt om i staden. Här finns välplanerade lägenheter i smala hus som ger ljusa lägenheter. I Stockholmshus har du förrådet inne i lägeheten och du har egen tvättmaskin och torktumlare (eller kombimaskin). Här bygger vi ingen gemensam tvättstuga. Husen byggs enligt miljöbyggnad silver. 

Om området

Stadsdelen Liseberg ligger mellan Älvsjö, Örby och Östberga och präglas främst av villor och radhus. Platsen för vår markanvisning ligger mellan Åbyvägen och befitlig bebyggelse. Den nya bebyggelsen ska integreras i landskapet så att upplevelsen av grönstråket längs med Åbyvägen bevaras. Lisebergsvägen ska stärkas som en trygg och befolkad gata med entréer mot gatan och möjlighet till lokaler i bottenvåningar. Planen innebär även ett förbättrat gatunät och utvecklat cykelstråk.

Uthyrning

All förmedling sker via Bostadsförmedlingen. För att kunna anmäla intresse för att en lägenhet måste du vara anmäld till bostadskön hos Bostadsförmedlingen. I nuläget finns ingen uppgift om när uthyrningen kan starta.

Relaterat innehåll