Familjebostäders logotyp
Familjebostäders logotyp

Upphandlingar

Att göra affärer med Familjebostäder kan vara lönsamt för ditt företag och bidra till både tillväxt och stabilitet. Om ni är intresserade av att inleda ett samarbete med oss gör ni det genom att lämna anbud i någon av våra upphandlingar.

Familjebostäder tillhör Stockholms stad och följer därmed Lagen om offentlig upphandling (LOU) vid inköp och upphandling. Våra upphandlingar annonseras i upphandlingsportalen Kommers annons (se länk nedan) och här är det enkelt att hålla reda på vilka upphandlingar som är aktuella just nu. 

Se aktuella offentliga upphandlingar

Att lämna anbud - så fungerar det

Anbud lämnas elektroniskt via Kommers annons upphandlingsverktyg. För att kunna pröva anbud måste det ha inkommit i tid och alla efterfrågade handlingar vara bifogade. För mer information om verktyget, besök www.kommersannons.se/stockholm

Anbudsprocessen i korthet

 1. Hitta en intressant upphandling i Kommers annons.
 2. Vid behov, ställ dina frågor i upphandlingsverktyget. (Frågor besvaras även här så att alla kan ta del av samtliga frågor och svar)
 3. Lämna ditt anbud i Kommers annons före anbudstidens utgång.
 4. Familjebostäder prövar anbuden genom kvalificering av leverantör och anbud samt utvärdering av anbuden.
 5. Familjebostäder skickar ett tilldelningsbeslut (med uppgift om vem som vunnit upphandlingen) samt en upphandlingsrapport som redogör för utvärderingen via Kommers annons.
 6. Därefter tecknas avtal och samarbetet kan inledas med vinnande leverantör.

Tips till dig som lämnar anbud

För att ditt företag ska kunna bli leverantör åt Familjebostäder krävs det att både  företaget och varan/tjänsten uppfyller de ställda kraven. Kraven står angivna i förfrågningsunderlaget. Här är några tips inför att du lämnar ett anbud:

 • Följ strukturen i förfrågningsunderlaget. Kontrollera att det som efterfrågas verkligen finns med i anbudet.
 • Fyll i prisbilagan/matrisen korrekt.
 • Se även till att hela anbudet är komplett redan från början. Det är svårt, och i de flesta fall inte tillåtet, att komplettera i efterhand.
 • Om någonting är oklart eller om du upptäcker felaktigheter i förfrågningsunderlaget, ställ förtydligande frågor om detta via Kommers annons under anbudstiden. Alla anbudsgivare får ta del av de ställda frågorna och svaren.
 • Lämna alltid anbuden i god tid. Vi får inte pröva anbud som inkommit efter anbudstidens utgång.
 • Lämna ditt bästa bud redan från början i ditt anbud. Förhandlingar får endast ske i undantagsfall och bara på Familjebostäders initiativ.

Uppförandekod för våra leverantörer

Alla som företräder Familjebostäder, såväl medarbetare som entreprenör, är med och påverkar hur vårt bolag uppfattas. Ju mer samstämmiga vi är i vårt uppträdande, desto tydligare förmedlar vi bilden av oss som ett modernt och professionellt företag.

Våra hyresgäster är Familjebostäders viktigaste kunder. Det är viktigt att vi skapar förtroende och trygghet för den service vi utför. Särskilt betydelsefullt är det att vi uppträder på ett respektfullt sätt när vi arbetar i eller i anslutning till våra hyresgästers bostad eller lokal. Vi är hela tiden medvetna om att det är någons hem eller arbetsplats vi arbetar i.

För att säkerställa ett förtroendefullt och enhetligt bemötande ska följande riktlinjer följas av samtliga entreprenörer:

 • Riktlinjer för uppträdande hos kund
 • Uppförandekod för leverantörer

(Riktlinjerna bygger på FN:s Global Compacts 10 principer för områdena mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö samt öppenhet och korruption)

Senast uppdaterad 17 april 2024

Relaterat innehåll