Familjebostäders logotyp
Familjebostäders logotyp

Organisation och ledning

Vår organisation är uppbyggd för att vi ska nå våra mål om nöjdare hyresgäster, minskad klimatpåverkan och ett ekonomiskt starkt bostadsbolag.

Styrelse

Familjebostäder ägs av Stockholms stad. Styrelse och revisorer utses av Stockholms stads kommunfullmäktige.

Familjebostäders styrelse för mandatperioden 2023-2027

Företagsledning

Företagsledningen består av bolagets VD och sex avdelningschefer.

Avdelningar

Fastighetsavdelningen finns funktioner för drift, trygghets- och säkerhetsfrågor, lokaluthyrning, bostadsuthyrning och kundservice. Här finns även tio geografiskt indelade förvaltningsteam som ansvarar för skötsel och underhåll av fastigheterna.

Projektutvecklingsavdelningen ansvarar för projektutveckling, nybyggnation och underhålls- och ombyggnadsprojekt. Här ryms även en särskild enhet som ansvarar för standard- och teknisk expertkompetens.

På avdelningen för Kvalitet och hållbarhet finns bland annat kompetens inom juridik och här återfinns enheterna för digital utveckling och miljö.

Kommunikationsavdelningen har ett övergripande ansvar för vår hyresgästkommunikation, marknadsföring, utveckling av webb och sociala medier samt presskontakter.

Inom Ekonomiavdelningen ryms funktionerna controlling, redovisning, analys och värdering, inköp och upphandling.

HR-avdelningen har det övergripande ansvaret för HR-frågorna på bolaget och ansvarar för att säkerställa bolagets processer inom kompetensförsörjning, ledar- och medarbetarutveckling, arbetsmiljö, arbetsrätt och lönebildning.

Senast uppdaterad 1 Februari 2024

Relaterat innehåll