Familjebostäders logotyp
Familjebostäders logotyp

Trygghet och säkerhet

För att du som är vår hyresgäst ska känna dig trygg där du bor samarbetar vi med hyresgästföreningen, stadsdelsförvaltningen och polisen i många av våra områden. Här hittar du också tips på vad du kan göra för att bidra till ett tryggt boende.

I Farsta samarbetar vi med bland annat stadsdelsförvaltningen kring trygghetsvärdar.

Foto: Lennart Johansson

Regelbunden rondering för att upptäcka fel

Alla fastigheter i våra områden ronderas regelbundet av Familjebostäders personal för att upptäcka akuta fel. Det kan vara lampor som har slocknat, dörrar som står på glänt eller redskap på lekplatser som gått sönder. Allt åtgärdas så snabbt som möjligt för att boendemiljön ska vara trivsam och trygg.

Rätt belysning

Rätt belysning är viktigt för att skapa trygghet. Därför kontrollerar vi regelbundet belysningen i våra områden. Vi arbetar också med att förstärka belysningen där det behövs, för att minska mörka ytor och passager i boendemiljön.

Trygghetsvandringar och trygghetsmöten

I många av våra områden ordnas trygghetsvandringar och trygghetsmöten. Då träffas boende, närpolis, representanter från stadsdelsförvaltningen och personal från Familjebostäder. Tillsammans identifierar vi platser i området som upplevs som otrygga. Sedan tittar respektive ansvarig part på vad det finns för möjliga åtgärder.

Hur kan jag bidra till ett tryggt boende?

 • Genom att du och dina grannar hjälps åt att hålla koll i huset bidrar ni till trygghet och god stämning.
 • Gör en felanmälan om du ser något som gör dig otrygg och som vi kan åtgärda, till exempel trasig belysning eller skadegörelse.
 • Gör en polisanmälan om du upptäcker att det varit inbrott i din lägenhet eller i ditt förråd. Kontakta ditt försäkringsbolag och vår kundservice. Vid pågående brott, ring genast 112.
 • Kontrollera att porten stängs ordentligt bakom dig! På vintern kan dörren behöva lite hjälp om det fastnar grus under. Hjälp gärna till att ta bort småstenar så att dörren går att stänga ordentligt.
 • Har du tappat din nyckelbricka ska du spärra den på Mina sidor eller med hjälp av kundservice.

Våga tipsa om våld i hemmet

Mäns våld mot kvinnor är vanligt, men ofta vet polisen och socialtjänsten inte när och var det händer. Om du misstänker att någon blir utsatt för våld hemma är det viktigt att agera!

 • Ring polisen på 112 om du ser eller hör våld i hemmet eller huset som händer just nu. Att ringa på dörren och sedan gå tillbaka till din lägenhet kan vinna tid och avleda. 
 • Tipsa polisen eller socialtjänsten om du är orolig för någon. Du kan vara anonym.
 • Om du misstänker att ett barn far illa: Gå in på socialtstod.stockholm/orosanmalan för mer information om vilket stöd som finns i din stadsdel.

Stöd

 • Du som utsätts för våld i hemmet eller utsätter den du lever med för våld kan få stöd och hjälp av socialtjänsten. Du hittar kontaktuppgifter dit och till Relationsvåldscentrum (RVC) på socialtstod.stockholm/vald-i-nara-relationer.
 • Du som är utsatt för våld – ring Kvinnofridslinjen 020-50 50 50.
 • Du som är under 18 år och vill prata med en vuxen – ring 116 111 till BRIS, Barnens Rätt i Samhället
 • Du som vill sluta utöva våld – ring 020-555 666 till Välja att sluta.

När någon okänd ringer på dörren

Ibland händer det tyvärr att personer låtsas att de kommer från till exempel Familjebostäder eller från en myndighet för att komma in och stjäla i en bostad. Här är några saker att tänka på när någon du inte känner igen ringer på dörren:

 • Om du har tittöga eller säkerhetskedja – använd dem och fråga vad personen har för ärende.
 • Familjebostäders personal och de entreprenörer som vi anlitar ska alltid kunna visa upp företagslegitimation. Vi har också som rutin att i förväg avisera alla besök i lägenheten.
 • Om du är osäker kan du be personen vänta utanför medan du ringer vår kundservice eller myndigheten personen säger att hen kommer från för att kontrollera. Ta reda på numret själv.
 • Misstänker du brott – ring Polisen. Vid pågående brott, ring 112. För att lämna tips ring 114 14.
Senast uppdaterad 24 april 2024

Relaterat innehåll