Familjebostäders logotyp
Familjebostäders logotyp

Gård och planteringar

Vi vill erbjuda trivsamma gårdar och utemiljöer till alla som bor hos oss. Förutom att gårdarna ska vara gröna och trevliga ska de också vara trygga platser som är tillgängliga för alla boende.
En solig grön innergård med gräsmatta, buskar, tallar och lövträd och ett grått trevåningshus i bakgrunden

Foto: Gustav Kaiser

För skötsel av de gröna ytorna och gårdarna har vi avtal med markentreprenörer. De klipper gräs och buskar, planterar och rensar rabatter. Markentreprenörerna sköter också yttre städning, lövupptagning och snöröjning åt oss.

Träd

Träd kan vara ett tydligt inslag i många kulturhistoriska miljöer och ger staden dess karaktär. Dessutom är träden värdefulla för den biologiska mångfalden och bidrar till en hälsosammare stadsmiljö. Träden bidrar också till att förbättra luften, sänka temperaturen runt våra bostadshus och tar upp mycket vatten vilket minskar risken för översvämning. Vid nyplantering av träd väljer vi träd som gynnar biologisk mångfald, är anpassad för sin växtplats och gärna har en vacker blomning.

Planteringar

Planteringarna på våra gårdar ska ha ett skönhetsvärde året runt. Planteringarna ska vara variationsrika i färg och form och ibland väldoftande. För att få blomning under hela säsongen kan planteringarna innehålla lökväxter, perenner, buskar samt vintergröna växter. Vid växtval tar vi även stor hänsyn till biologisk mångfald.

Målet är att planteringarna ska vara enkla att sköta och anpassade efter sin plats.

Vi försöker att undvika att plantera säsongsblommor. Men på vissa platser, till exempel på gårdar som bara har hårdgjorda ytor, kommer vi att fortsätta plantera säsongsblommor i urnor.

Säsongsblommorna planteras tre gånger om året: vår, sommar och höst

Bänkar, bord och lekplatser

Familjebostäder ska se till att de gemensamma ytorna med lekplatser, bänkar, bord och grillplatser som tillhör huset är så säkra som möjligt. Därför kontrollerar vi regelbundet ytorna och utrustningen och åtgärdar eventuella brister. Fel som kan medföra en direkt säkerhetsrisk åtgärdas omedelbart. Upprustning som beror på allmänt slitage läggs i områdets underhållsplan.

Belysning

Bra belysning är viktigt för att skapa trygghet. Vår amibition är att belysningspunkterna ska vara jämnt fördelade för att skapa ett jämnt ljusflöde utan skuggor.

Senast uppdaterad 24 april 2024

Relaterat innehåll