Familjebostäders logotyp
Familjebostäders logotyp

Garage och p-platser

Familjebostäder har ca 6000 parkeringsplatser och de flesta ligger i anslutning till våra fastigheter. Platserna i våra storgarage förmedlas via Stockholm Parkering.

Lägg in en bevakning och signera digitalt

Om du letar efter en parkeringsplats i ett visst område, kan du skapa en egen bevakning (prenumeration) och då får du ett mejl när nya platser lagts ut i det området.

När du tecknar avtalet gör du det smidigt med digital signering - du behöver inte komma till våra områdeskontor.

Du som bor hos oss har förtur

Du som bor hos oss har förtur till platser i ditt område. Alla platser annonseras internt i åtta dagar. När du loggar in på Mina sidor kan du se alla platser – även de som annonseras internt i ditt område. Till dessa platser kan du lämna en intresseanmälan.

Om fler personer har anmält intresse, går parkeringsplatsen automatiskt till den som har längst avtalstid på nuvarande lägenhet. Om du vill ha platsen, tackar du ja via Mina sidor och avtalet signeras digitalt.

För parkeringsplatserna i den interna förmedlingen gäller:

  • OBS. Om du har förfallna skulder eller ett inkassokrav under de 6 sista månaderna kan du inte söka p- eller garageplatser.
  • Du kan bara ha tre intresseanmälningar samtidigt.
  • Du har tre dagar på dig att svara på ett erbjudande du fått. Svarar du inte inom tre dagar går platsen vidare till nästa sökande i kön.
  • Du får bara ett erbjudande åt gången. Om du har lämnat flera intresseanmälningar och fått ett erbjudande du inte är intresserad av längre, måste du tacka nej till det för att kunna få ett nytt erbjudande på en annan plats.
  • Tackar du nej till tre erbjudanden eller inte svarar på tre erbjudanden blir du spärrad från att söka nya platser under 6 månader.

Du kan hyra parkeringsplats även om du inte bor hos oss

Om ingen med intern förtur har anmält intresse visas den för alla på vår webb och alla har möjlighet att hyra platsen – oavsett om du bor hos oss eller inte. Då är det först till kvarn som gäller och man tecknar avtal direkt med digital signering.

Om du inte är hyresgäst hos Familjebostäder tillkommer moms på hyran för parkeringsplatsen.

P-plats för rörelsehindrade

För att hyra en p-plats för rörelsehindrade (handikapplats) krävs ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Dessa hyrs därför inte ut automatiskt. Om du vill hyra en sådan p-plats, kontakta kundservice, tel 08-737 20 00, välj 2 för uthyrning.

Hyra och hyreshöjningar

På ditt avtal framgår vad du ska betala i hyra för din parkering och om den betalas varje månad eller kvartalsvis. Moms kan tillkomma. 

Vi samaviserar hyran för alla objekt som du hyr av oss. Det innebär att du som bor hos oss får parkeringshyran på din bostadsavi.

Hyran höjs med 3% varje år från den 1 januari. Vi ser också regelbundet över hyresnivån på parkeringsplatser och vi kontaktar dig om det är aktuellt för en justering av hyran i området där du hyr. 

Säga upp hyresavtal för parkering

Din uppsägningstid framgår av ditt hyresavtal och är oftast tre kalendermånader.

Om du bor hos oss och parkeringen är kopplad till ditt hyresavtal på en lägenhet kommer ditt avtal för parkering sägas upp i samband med att du säger upp din lägenhet. Flyttar du till en lägenhet hos oss inom samma område får du behålla din parkeringsplats.

Regler för garage och parkering

Eftersom uthyrningen sker automatiskt är det inte möjligt med visning av  garageplatsen innan man tecknar avtal.

Garage- och parkeringsplatsen ska endast användas som uppställningsplats för motorfordon som personbil och MC. Platsen ska inte användas som uppställningsplats för husvagnar, husbilar, lastbil eller släp.

Det är inte tillåtet att använda garage- och parkeringsplatsen som förråd, verkstad eller för uppställningsplats åt trasiga bilar som inte används.

Det är inte tillåtet att hyra ut parkeringen i andra hand. Uthyrning i andra hand kan ligga till grund för uppsägning av avtalet.

Vad gör jag om någon har ställt sig på min plats?

Om någon parkerat på din parkeringsplats ska du kontakta det parkeringsbolag som vi har avtal med så att de utfärdar en kontrollavgift. När de gjort detta tre gånger rödlappas bilen. Eftersom parkeringsbolaget inte har tillstånd att flytta på en bil skickas ärendet till kommunen.

Kontakta Smart Parkering på 0771-80 88 80. OBS. I Rinkeby, Tensta och Kista har vi avtal med APCOA: 08-556 306 70.

Snö på pakeringsplatsen

Familjebostäders entreprenörer skottar en väg till parkeringsplatserna, men du ansvarar själv för att skotta på din hyrda parkeringsplats/ruta.

Sök parkering i storgarage via Stockholm parkering

Stockholm Parkering hyr ut platserna i våra storgarage. Kontakta Stockholm Parkering angående lediga platser i ditt område.

Senast uppdaterad 26 februari 2024

Relaterat innehåll